Kindercentrum De Schaapskooi

Geen openstaande vacatures

De Schaapskooi is een organisatie met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en leidsters aan huis. Het onderscheid tussen deze verschillende vormen hangt samen met de variatie in opvangplaats, openings- en opvangtijden en de leeftijdsgrenzen van de kinderen. Ouders die gebruik maken van onze diensten, delen de zorg voor de opvoeding van hun kinderen met derden; in dit geval leiding in dienst van de Schaapskooi. Ondersteuning bij de opvoeding is dan vanzelfsprekend, ook als het gaat over meedenken over opvoedingsvragen die buiten de opvang vallen. Kinderopvang verzorgd door de Schaapskooi betekent dan ook een breder draagvlak voor de opvoeding ten dienste van de ouders en hun kinderen. Uitgangspunt bij onze manier van werken zijn de kinderen zelf; ze moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Dit bereiken we door een prettige sfeer in het kindercentrum te creëren, het kind een gevoel van veiligheid te bieden en door aanbod van geschikt spelmateriaal en activiteiten. De ontwikkelingen van de kinderen worden gevolgd en regelmatig met de ouders besproken. Samen gevat in ‘werk met kinderen’. 

Lees meer Toon minder
Kindercentrum De Schaapskooi heeft geen openstaande vacatures.

Contact opnemen met Kindercentrum De Schaapskooi

Job-alert instellen

Vul je e-mailadres in en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe vacatures op basis van jouw zoekopdracht.

VakgebiedWe gaan uiteraard zorgvuldig om met je gegevens. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.