Cyclus

2 openstaande vacatures

Contact Bedrijfswebsite Telefoonnummer

Wij ondersteunen onze gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu.

We zorgen dat het afval van inwoners wordt opgehaald en dat het netjes blijft op straat. Daarbij is het realiseren van de VANG-doelstellingen binnenshuis en buitenshuis de rode draad voor ons werk.

Missie
Cyclus is voor gemeenten, hun inwoners en bedrijven, de schakel tussen afval en de opwerking tot waardevolle grondstoffen. Wij werken op een maatschappelijk verantwoorde manier aan een schone en veilige leefomgeving. 

Visie
Iedere dag zetten onze medewerkers zich in voor een schone en veilige leefomgeving. We opereren in een maatschappij waarin producten en processen steeds meer circulair worden. Wat we nu nog afval noemen, wordt steeds meer gezien en benut als een bron van waardevolle grondstoffen. In de keten van afval naar grondstof wil Cyclus een logistieke sleutelrol vervullen. We spannen ons in om bij te dragen aan het verminderen van afvalstromen in ons verzorgingsgebied, het duurzaam verwerken van grondstoffen en het sluiten van de materiaalkringlopen. Op dit moment bestaat onze rol primair uit het inzamelen van afval, naast reiniging en gladheidsbestrijding. Onze opdrachtgevers en klanten rekenen erop dat we die taken effectief, betrouwbaar en klantgericht uitvoeren. We streven naar een optimale uitvoering, met Operational Excellence en LEAN als leidende principes. We staan daarnaast gemeenten met raad en daad bij op de weg naar een (regionale) circulaire economie. Hiervoor investeren we in kennisontwikkeling en bouwen we aan samenwerkingsverbanden. Om een bredere basis en schaalvoordelen te realiseren en de continuïteit van onze organisatie te waarborgen, streven we ook naar een beheerste groei van onze activiteiten. 

Uitvoeringsorganisatie
Als uitvoeringsorganisatie zamelt Cyclus in opdracht van en in overleg met gemeenten afval in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk afval, om afval in de publieke ruimte, en om afval van bijvoorbeeld maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties.

VANG-specialist
Naast het uitvoeren van de inzameling, reiniging en verwerking van afval biedt Cyclus zijn opdrachtgevers meer. Als VANG-specialist ondersteunen we onze opdrachtgevers op verzoek met beleid en inrichtingsplannen, burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding en monitoring. Het realiseren van de VANG-doelstellingen vraagt immers om een integrale VANG-aanpak waarin de verschillende onderdelen in samenhang opgepakt worden.

 

Lees meer Toon minder

Contact opnemen met Cyclus

Job-alert instellen

Vul je e-mailadres in en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe vacatures op basis van jouw zoekopdracht.

VakgebiedWe gaan uiteraard zorgvuldig om met je gegevens. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.